En service-partner for det meste

Drifter du – eller leier ut – eiendom til privat eller næring? Mange av de praktiske oppgavene kan overlates til oss. Det gir fornøyde leietakere, bedre oppfølging av bygg og inventar, og sparer deg for tid og bekymringer. FDV på en fleksibel måte, der vi også tar alle møkkajobbene.

Med eget team av arbeidsvillige kan vi ta faste og akutte oppdrag – alt etter hvilke behov du har. Som oppdragsgiver har du tilgang på døgnbemannet service og en fast kontaktperson.

Kanskje vil du være noe MER for dine leietakere? I et samarbeid med Draug finnes det ingen grenser for hvilke serviceoppdrag som kan tilbys.

Bruk oss til det du vil

• Generelt vedlikehold / forefallende oppgaver
• Alt av serviceoppdrag og praktisk bistand
• Sikkerhet / områdesikring / faste inspeksjoner
• Rydding, riving, transport og lagring
• Nøkkelhåndtering / ID-verifisering av leietakere
• Dugnader (vi stiller med ekstra mannskaper)

Innredning, møbler og utstyr

I samarbeid med TRANSIT kan vi bistå med innredning og møblering for kontor, møterom, pauserom, leilighet, restaurant, kantine, butikklokaler og felles-arealer. Du kan kjøpe nytt, og vi henter og monterer. Eller du kan handle brukt, og redde miljøet litt. Kanskje ønsker du å få ting spesial-laget til eget bruk? Vi kan male eller trekke møbler i dine firma-farger, eller lage noe helt spesielt.

Og trenger du PC-utstyr og annen teknologi, så fikser vi det også.