Bruk oss til det du vil

• Generelt vedlikehold / forefallende oppgaver
• Alt av serviceoppdrag og praktisk bistand
• Faste inspeksjoner / rutinesjekk
• Rydding, riving, transport og lagring
• Nøkkelhåndtering / ID-verifisering av leietakere
• Dugnader (vi stiller med ekstra mannskaper)

En alltid tilgjengelig supervaktmester!

Bor i borettslag, sameie eller kollektiv? Det spiller ingen rolle, for Draug kan uansett hjelpe med praktiske oppgaver. Både for felleskapet – og for de enkelte leietakerne.

Bruk oss istedenfor å mase på hverandre eller krangle internt. Ta dere en grillfest, eller gjør noe gøy i stedet, så kan vi bruke våre ansatte på jobben. Både småjobber innimellom og faste oppdrag.

Vi gjør alt dere vil – også det en vanlig vaktmester garantert hadde sagt nei til.

Dugnad eller aksjonsdag?

Da stiller vi!

Vi kan fylle behovet for arbeidskraft på dugnadene. Det er ikke alltid alle beboere har lyst eller tid, og da kan dere booke oss som en erstatning. Eller som et tillegg.

Sammen med idrettslag og foreninger sørger vi for arbeidsvillige, slik at alt som skal gjøres blir gjort. La oss planlegge, handle inn, skaffe utstyr og verktøy. Så gjennomfører vi – og rydder vekk alt etterpå. Du/dere bidrar til lokalmiljøet, og alle blir fornøyd!