For Advokater / Verger

Draug kan gjøre arbeidsdagen enklere. Enten det er for deg selv – eller dine klienter. Vi tar alle absolutt alle oppdrag – også de ubehagelige, slitsomme eller tidkrevende.

Har du vergeklienter, eller er verge for noen? La oss håndtere det praktiske: Handle, transportere, montere, reparere, fylle ut skjemaer og tilby generell IT-hjelp.

Som oppdragsgiver er det du som bestemmer. Vi blir enige om innhold og rammer, og setter opp konkrete oppgaver for det vi skal gjøre. Du / klienten får selvsagt en fast kontaktperson hos oss.

Våre ansatte kan også bistå selve advokatkontoret; innkjøp, resepsjonstjeneste, makulering, transport og alt av serviceoppdrag. Vi blir en driftsstøtte du kan benytte 7 dager i uken – uten begrensinger på innhold og omfang.