Fakturering / Betaling

Draugs regnskap administreres i 24SevenOffice av autorisert regnskapsbyrå iConomy.

Fakturaer til oss sendes draug@ebilag.com. Spørsmål om betaling/faktura sendes post@draug.no

For betaling til oss: Vipps oss på 91454, betal med kort eller be om faktura.

Alle tjenester og produkter skal forhåndsbetales. Se mer i nettbutikken

Bank: Danske Bank ASA
Konto: 8601.51.55789
IBAN: NO54 8601 5155 789
SWIFT: DABANO22

Vilkår Oppdragsutførelse

Kompetanse / egnethet:

 • Draug har som mål å sikre best mulig gjennomføring med rett/relevant kompetanse
 • Kompetanse/egnethet baseres på oppdragsgivers (kundens) beskrivelser og ønsker

Generelt om oppdragsutførelse:

 • Draug utfører oppdrag som ikke krever spesiell fagkompetanse / spesialisering
  (For alt annet må du selv finne den som best kan hjelpe deg med ditt oppdrag)
 • Oppdrag må forhåndsbestilles og forhåndsbetales (unntak for bedriftskunder)
 • Kunde må minimum spesifisere oppdrag, sted, tid, antall timer / personer
 • Utføres så langt det lar seg gjøre iht. oppdragsbeskrivelse
 • Oppdragsgiver er ansvarlig for eventuelle fullmakter, godkjenninger og tillatelser
 • Oppdragsgiver må sørge for nødvendig tilgang, opplæring, utstyr og materiell
 • Ulovlige, uetiske eller sjenerende aktiviteter utføres ikke
 • Løses innenfor avtalt tidsramme (totalt antall timer)
 • Behov for mer tid / større bemanning må forhåndsavtales / forskuddsbetales

Mangler / Reklamasjon:

 • Draug kan avstå fra oppdraget hvis fullstendige beskrivelser/forklaringer mangler
 • Draug kan avstå fra oppdraget hvis nødvendige verktøy eller hjelpemidler mangler
 • Oppdrag som ikke lar seg løse pga. mangler fra kundens side faktureres/betales som normalt
 • Det er oppdragsgivers plikt å informere om egne mangler så raskt som mulig
 • Mangler ved selve utførelsen skal varsles Draug så snart som mulig.

Vilkår Kort / Abonnement

Timekort::

 • Tid spesifisert er maks-tid, og oppdrag/oppgaver kan ikke gå utover dette
 • For utvidelse av tid, kjøp nytt timekort i nettbutikk eller vipps til 91454
 • Bekreftelse på kjøp må forevises til Draug ansatt før evt. forlengelse gis
 • Mistede kort erstattes ikke / Delvis benyttede kort refunderes ikke
 • Ubenyttede kort refunderes mot framvisning av kjøpsbekreftelse/kvittering
 • Kortet (eller koden) er gyldig i 2 år (24 måneder) fra utstedelse
 • Kortet er upersonlig, og gir eieren (den som har kortet) rett til verdien

Klippekort:

 • 1 klipp gir rett til arbeid utført i inntil 60 minutter (1 time)
 • Oppdrag/oppgaver utover 1 time krever bruk av nytt klipp
 • Mistede kort erstattes ikke / Ubenyttede klipp refunderes ikke
 • Kortet er gyldig i 2 år (24 måneder) fra utstedelse
 • Kortet er upersonlig, og gir eieren (den som har kortet) rett til verdien

Abonnement:

 • Dag/tid/sted for oppdrag/oppgaver må forhåndsavtales
 • Abonnent skal – hvis mulig – varsle Draug om evt. endringer og uforutsette hendelser
 • Spesielle krav/ønsker eller kvalifikasjoner skal forhåndsavtalesfaktureres/betales som normalt
 • Ved manglende betaling suspenderes abonnement til betaling skjer
 • Oppdrag/oppgaver og avtaler kansellert som følge av suspensjon erstattes ikke
 • Abonnement er bundet til person eller virksomhet, og kan ikke overdras
 • Abonnement løper til det sies opp skriftlig til post@draug.no

Rabatter:

 • Anbefalinger som gir Draug nye kundeforhold (kjøp/avtale) gir 10 % rabatt
 • Samtidig kjøp av minst 5 time- eller klippekort gir 5 % rabatt